Biståndshandläggning inom socialpsykiatrin

Tilda arbetar som biståndshandläggare inom socialpsykiatrin. Här berättar hon insatser enligt socialtjänstlagen och förklarar hur en ansökan och utredning går till. Tilda berättar om sekretessen och reder ut begrepp som god man, förvaltare och SIP (samordnad individuell plan).

Senast uppdaterad 2023-09-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson