Föräldrar–spädbarn Hagadal: en verksamhet i samverkan

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Vi stödjer blivande och nyblivna föräldrar i Linköping som har behov av extra stöd i föräldraskap under graviditet eller spädbarnstiden. Föräldrar med psykosociala svårigheter, psykisk ohälsa eller missbruk får stöd så att förutsättningarna ökar för en trygg anknytning hos barnet. Verksamheten bygger på ett samverkansavtal mellan kommunen (socialtjänst) och regionen (BUP). Vi berättar om hur den kom till och hur vi jobbar idag. Lena Hallgren Berger, socionom, BUP och Camilla Strömberg, familjepedagog, Råd och Stöd, Linköpings kommun samt Jaana Salo, enhetschef.

Senast uppdaterad 2021-04-27 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS