Vad innebär anhörigbehörighet?

En familjemedlem kan hjälpa en annan familjemedlem som på grund av t.ex. sjukdom inte längre har förmåga att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Den anhörige måste kunna styrka sitt släktskap med den person den ska företräda, genom personbevis eller legitimation. Läs mer om anhörigbehörighet här https://www.juridex.se/anhorigbehorighet/

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson