WELL CARE - för anhöriga och vårdpersonal

Logga för WELL CARE

WELL CARE - för anhöriga och vårdpersonal

Forskningsprojektet WELL CARE ska bidra med konkreta insatser som stärker psykisk hälsa, välbefinnande och förmåga till återhämtning hos anhöriga och vårdpersonal. Projektet, som koordineras av Linnéuniversitet, har beviljats drygt 71 miljoner kronor från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.

–Vi är väldigt glada och stolta över att vara delaktiga i det här internationella projektet, säger Nka:s verksamhetsledare Lennart Magnusson. Anhöriga gör en samhällsbärande insats. Att ta hand om en närstående som behöver hjälp kan vara väldigt meningsfullt, men det kan också påverka hälsa, ekonomi och arbetsliv. Att skapa förutsättningar för anhöriga och vårdpersonal att samverka blir viktigt både för individerna och för samhället.

WELL CARE syftar till att lyfta olika arbetssätt som verkar förebyggande mot psykisk ohälsa hos anhöriga och vårdpersonal. Det kan handla om personliga faktorer, omgivningen och hur utvalda organisationer konkret arbetar framgångsrikt med olika lösningar.

Målsättningen är att utveckla vård i partnerskap för att möta psykiska behov hos både vårdpersonal och anhöriga och det bygger på samarbete mellan dessa två grupper. För ett fungerande partnerskap krävs samordning, integrering och ömsesidigt erkännande av den vård, hjälp och stöd som båda grupper tillhandahåller.

WELL CARE-projektets specifika mål är:

1) att identifiera minst 40 goda exempel, i och utanför Europeiska unionen (EU), som kan förebygga eller mildra både yrkesrelaterade och icke-yrkesrelaterade risker för vårdpersonalens och anhörigas förmåga till återhämtning och psykiska välbefinnande

2) att utveckla, testa och utvärdera resultaten genom 5-8 innovativa lösningar i fem länder (Tyskland, Italien, Nederländerna, Slovenien, Sverige), tillsammans med lokala intressenter

3) att analysera lagar och riktlinjer på europeisk och nationell nivå samt formulera handlingsinriktade rekommendationer för beslutsfattare och intressenter

4) att utveckla, genomföra och upprätthålla en process med forskning, co-design, spridning och användning av resultaten med alla inblandade grupper och intressenter på nationell och europeisk nivå.

Målet är att riktlinjerna som ska tas fram kan bli praxis för beslutsfattare, utförare, arbetsgivare, fackföreningar och den ideella sektorn på alla nivåer inom vården, både i och utanför Europa.  

Projektet koordineras av Linnéuniversitetet och forskningsledare är Elizabeth Hanson, professor i vårdvetenskap och tillika FoU-ledare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), samt styrelseledamot (tidigare ordförande) i Eurocarers.

Text: Maria Nilsson

Deltagande parter:

Linnéuniversitetet (koordinator, PI), Sverige           

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka),
Region Kalmar län, Sverige           

Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna  

Nederland Zorgt Voor Elkaar - kooperative, Nederländerna  

Istituto Nazionale di Riposa e Cura per Anziani, IRCCS INCRA, Italien            

Anziani e Non Solo- kooperativ, Italien            

Hochschule Zittau/Goerlitz Universitetet, Tyskland        

wir pflegen - Interessenvertretung Begleitender Angehöriger, Tyskland        

Univerza v Ljubljani, Slovenien       

Institut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medggeneracijsko, Slovenien

University of North Carolina at Chapel Hill, USA              

Mental Health Europe, Belgien          

Eurocarers, Belgien          

European Ageing Network, Tjeckien         
European Association of Service Providers for
Persons with Disabilities, Belgien

 

Svenska samverkanspartners:

  1. Borås stad
  2. Eskilstuna kommun
  3. Kalmar kommun
  4. Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionen
  5. Anhörigas Riksförbund
  6. NSPH – Nationell Samverkan Psykisk Hälsa
  7. Riksförbundet FUB – För barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
  8. Socialstyrelsen

 

Kontakt

Elizabeth Hanson, professor och forskningsledare, 0480-44 69 72 elizabeth.hanson@lnu.se

 

 

Senast uppdaterad 2023-09-25 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson