Trialog – Att se anhöriga som samspelare

En lila illustration av tre kugghjul med siluetter i mitten.

Webbutbildningen vänder sig till dig som jobbar med vuxna personer med psykisk ohälsa och som kommer i kontakt med deras anhöriga. Syftet med utbildningen är att underlätta för professionella att samspela med viktiga anhöriga som finns bredvid den som tar emot vård eller omsorg.

Här får du reflektera över anhörigperspektiv, vad anhörigkompetens är och hur ditt samspel med anhöriga kan bidra till att göra verksamheten bättre – för dig som är personal, för den som tar emot vård eller omsorg och för den som är anhörig. Det finns mycket att vinna för verksamheter som har ett uttalat anhörigperspektiv!

Utbildningen är indelad i fyra delar. Varje del tar ca 15 minuter att gå igenom. Utbildningen innehåller faktaavsnitt, illustrerade verklighetsnära dilemman och reflektionsövningar. Du kommer också att få ta del av konkreta redskap för att underlätta samspelet.

Webbutbildningen är tillgänglig i Nka:s utbildningsportal och är helt kostnadsfri.

Teaser om webbutbildningen

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Utbildningen är framtagen av Bräcke diakoni i samarbete med bland annat Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) med medel från Arvsfonden.

Utbildningen har sitt ursprung i Bräcke projekt Trialog som vänder sig till dig som står nära en vuxen person psykisk funktionsnedsättning. Läs mer på Bräcke diakonis webbplats

Registrera dig i Nka:s utbildningsportal

Bild på Nka:s utbildningsportal

Klicka här för att komma till Nka:s utbildningsportal där du kan registrera dig och starta webbutbildningen.

När du registrerat dig i utbildningsportalen får du ett e-post meddelande med ditt användarnamn och lösenord.

Lycka till!

Senast uppdaterad 2021-10-26 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson