De ger vägledning till unga som har föräldrar som drabbats av cancer

Rakel Eklund och Malin Lövgren.

Rakel Eklund och Malin Lövgren. Arkivfoto: Agneta Berghamre Heins

När en förälder blir sjuk eller går bort i cancer kan barnen ha många frågor och behöva få råd och stöd. Två forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har därför samarbetat med Cancerfonden för att kunna sprida information till ungdomar som har en förälder med cancer eller som har förlorat en förälder i cancer.

Det är Malin Lövgren, docent och forskare i palliativ vård, och Rakel Eklund, doktorand, som fått möjligheten att publicera texter på Cancerfondens webbsida i syfte att sprida information till ungdomar vars föräldrar drabbats av cancer. Malin Lövgren gjorde för några år sedan broschyrer åt Barncancerfonden om syskons situation och det var efter det som idén om att skapa texter även åt Cancerfonden väcktes.

– Vi var inne på deras webbsida och såg att det inte fanns någon information som riktade sig till barn som anhöriga. Vi tog därför kontakt med Cancerfonden, säger Malin Lövgren.

Ska fungera som stöd

Det resulterade i att hon och Rakel Eklund fick skriva två texter som nu finns publicerade på Cancerfondens webbsida. Den ena texten riktar sig till ungdomar som har en förälder med cancer och den andra texten riktar sig till ungdomar som har mist en förälder i cancer.

Tanken är att texterna ska fungera som stöd och vägledning åt ungdomar. I texterna skriver man bland annat att hela familjen påverkas av att en person i familjen blir sjuk eller går bort. Alla kan drabbas på olika sätt och det är inte alltid bara den som är svårt sjuk som kan behöva stöd och hjälp. Situationen kan göra att man känner många olika känslor – eller att man inte känner någonting alls. I texterna blir man därför påmind om att alla kan känna och sörja på olika sätt.

Forskning visar att det för många är viktigt att kunna prata om situationen som man befinner sig i och att ungas behov av att få information om förälderns sjukdom är stort. I dag har alla barn och ungdomar rätt till att få stöd, information och råd. Däremot kan det vara svårt för vårdpersonal att se barn och ungas behov eftersom de ofta har sitt fokus på barnens förälder, menar Malin Lövgren.

– Vi ser att barn och unga inte får den informationen som de vill ha och som de behöver. Jag tror att det är svårt för vården att nå upp till Hälso- och sjukvårdslagen och Barnkonventionen eftersom vi inte har någon systematik för att identifiera barnen och deras behov. De hamnar lite mellan stolarna.

Hoppas bidra till förståelse om att man inte är ensam

För tonåringar som har en svårt sjuk förälder eller som har förlorat en förälder kan det vara svårt att förstå sig på sina känslor. En del kan känna skuld för det som händer, vilket kan leda till problem i skolan och övriga livet. Forskning visar till exempel att barn som är eller har varit i den här situationen har en ökad risk för psykisk ohälsa. Förhoppningen är därför att texterna ska kunna hjälpa ungdomarna och ge dem information om var man kan vända sig.

– På den här sidan hoppas vi att man som ungdom kan få bekräftat att man inte är ensam utan att det finns andra som befinner sig i samma situation. På sidan kan man även få råd och anvisningar om vem man kan kontakta för mer information, säger Malin Lövgren.

Text: Josefine Göransson
Texten publicerades i mars 2020.

Senast uppdaterad 2021-10-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson