Nka:s handbok används i ny utbildning

Boken Kvalificerad omvårdnad

Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga

Nka:s handbok Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga, används i en fördjupande yrkeshögskoleutbildning för personliga assistenter.

Handboken Kvalificerad omvårdnad i vardagen är författad av habiliteringsläkare och möjliggörare/praktiker Ann-Kristin Ölund. Syftet med den är att sprida kunskap om och förståelse för de personer med flerfunktionsnedsättning som under hela livet har mycket stora vård- och omvårdnadsbehov. Boken vill visa att mycket går att göra för att ge barn, ungdomar och vuxna med flerfunktionsnedsättning möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt. 

Nu används boken i yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad omvårdnad inom personlig assistans som startade under hösten 2023. Utbildningen omfattar 20 högskolepoäng och består av två delkurser: Flerfunktionsnedsättning och hälsa och Kvalificerad omvårdnad. Den erbjuds av Assistansakademin/JAG Utbildning som är ett dotterbolag till den ideella föreningen Brukarkooperativet JAG. Enligt kursledare Rebecca Lindman Dahl kommer handboken att vara obligatorisk litteratur för kursen. Även andra delar av innehållet på Nka:s webbsida kommer till god användning under utbildningen. 

Kvalificerad omvårdnad inom personlig assistans genomförs digitalt med 20 procent studiefart och för att kunna ansöka till utbildningarna krävs sex månaders arbetslivserfarenhet som assistent samt grundläggande behörighet.

Läs mer om boken här

Läs mer om utbildningen här

Senast uppdaterad 2023-10-26 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson