Anhörigfolder

Omslag av foldern.

Inom ramen för SKR:s projekt Kraftsamling för psykisk hälsa och delarenan Utökat anhörigstöd har anhörigkonsulenter, föreningar och regioner tagit fram en folder som riktar sig till anhöriga. Syftet med foldern är att nå anhöriga som inte vet att det finns stöd att få eller var de hittar stödet.

Foldern har rubriken Du som stödjer någon i din närhet kan också behöva stöd och hjälp. Den innehåller kortfattad information om vem som är anhörig, vilka stödformer som kan erbjudas och hur man når stödet. I foldern betonas också att anhörigas insatser alltid ska bygga på frivillighet.

På folderns baksida finns det möjlighet för kommuner, regioner och intresseorganisationer att gemensamt komplettera med lokala kontaktuppgifter.

Foldern går att läsa digitalt eller ladda ner för utskrift. Det är möjligt att skriva ut foldern på en vanlig skrivare eller trycka den. 

Anhörigfoldern finns i nuläget på svenska och på finska.

Läs eller ladda ner anhörigfoldern på svenska

Läs eller ladda ner anhörigfoldern på finska

För mer information

Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2023-01-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson