Funktionell familjeterapi

"Funktionell familjeterapi" handlar om ungdomar med beteendeproblem och deras familjer. Ungdomarna kan vara aktuella hos barn- och ungdomspsykiatrin eller i socialtjänsten. I boken beskrivs hur man kan behandla problemen med hjälp av funktionell familjeterapi, FFT.

Målgruppen för boken är yrkesverksamma socionomer, psykologer och familjebehandlare i socialtjänsten och i barn- och ungdomspsykiatrin, samt studerande på socionom- och psykologutbildningen och på olika familjeterapiutbildningar. Boken kan även vara av intresse för anhöriga.

Boken är författad av James Alexander, Holly Barrett Waldron, Michael Robbins och Andrea Neeb. För översättningen svarar Gustaf Berglund och Solveig Halvorsen Kåven.

Mer information

Boken är utgiven av Studentlitteratur.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson