Fokus på anhöriga till personer med psykisk ohälsa i podden Radio Galen

Mats Ewertzon, möjliggörare och forskare vid Nka gästar poddradion Radio Galen som är en podd från RSMH, Riksförbundet för Social och Mental hälsa.

Mats Ewertzon forskar om anhöriga till personer med psykisk ohälsa och deras möten med vården. I podden pratar Mats om hur anhöriga upplever bemötandet och hur anhöriga upplever känslan av utanförskap. Mats har utvecklat ett frågeformulär/instrument som kan användas i olika sammanhang.

Lyssna på podden i spelaren nedan:

 

Mats Ewertzon

Foto på Mats Ewertzon
Mats Ewertzon

Möjliggörare/forskare, Psykisk ohälsa

Mats Ewertzon är legitimerad sjuksköterska och filosofie doktor i medicinskvetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Mats har i många år varit verksam inom psykiatrisk vård som sjuksköterska, utbildnings- och utvecklingsledare samt projektledare, och på senare år som lärare vid universitet och högskolor. Mats är affilierad forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

Under åren har Mats genomfört flera studier rörande anhöriga till personer med psykisk ohälsa, med särskilt fokus på deras livssituation och erfarenheter av kontakten med psykiatrisk vård. Avhandlingen "Familjemedlem till person med psykossjukdom: bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård" har sitt fokus på anhörigas erfarenhet av bemötandet från vårdpersonal och dess betydelse för eventuell känsla av utanförskap gällande vården. I avhandlingen utvecklades ett frågeformulär, Family Involvement and Alienation Questionnaire, vilket är under utveckling för anpassning till flera vårdområden.

Senast uppdaterad 2022-02-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson