Samtalets betydelse

"Samtalets betydelse" av Jan-Olof Svensson, möjliggörare och praktiker vid Nka, är ett inspirationsmaterial med fokus på samtalets betydelse som anhörigstöd. Det bygger på det material som kommit fram under diskussioner i två blandade lärande nätverk.

Sammanlagt genomfördes sex träffar i varje nätverk. Ur sammanställningarna har olika teman och frågeställningar identifierats. Dessa utgör rubrikerna i inspirationsmaterialet. Några av rubrikerna är "Samtal om samtal", "Anhörigas samtal", "Samtal i grupp" och "Maktbalans i samtal".

Mer information

Hela rapporten går att läsa här.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson