Nka på jubileum när den skotska anhörigrörelsen fyllde 25 år

Elizabeth Hanson tillsammans med Eurocarers och den representant för skotska regeringen

Kaisa Parvianienfrån Carers Finland, Elizabeth Hanson Nka och Stecy Yghemenos Eurocarers, samt moderator Derek Feeley, oberoende utredare för skotska regeringen.

Nka har deltagit i firandet av 25 år av "Carers Movement" i Skottland. Under eventet framhölls vikten av att anhöriga uppmärksammas och får stöd.

Mer än 100 anhöriga, personal och beslutsfattare deltog när "Coalition of carers in Scotland" och "Vocal” arrangerade konferensen "Making Carers Rights a Reality. Samtal fördes bland annat om vilka anhörigområden som bör prioriteras framöver. 

Under rundabordsdiskussioner deltog Elizabeth Hanson från Nka. Hon presenterade den svenska Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Särskilt intresse väckte modeller för kooperativ för anställning av anhöriga, snabb implementering av beslut, utbildning av personliga assistenter och finansiering som skapar flexibilitet och valfrihet för familjer. Elizabeth Hanson presenterade också den europeiska anhörigorganisationen Eurocarers tillsammans med Kaisa Parvianien från Carers Finland och Eurocarers verksamhetschef Stecy Yghemenos.

Efter konferensen demonstrerade anhöriga utanför den skotska riksdagen med budskapen "Carers Can't Wait" och "Making Rights Real." Detta var den andra demonstrationen som arrangerades av de skotska anhörigorganisationerna. 

Senast uppdaterad 2023-10-06 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson