Hur mår barn och vuxna i familjer där en vuxen vårdas inom specialistpsykiatrin?

En nationell studie kring föräldrar med depression, dystymi, ångeststörning och/eller bipolär sjukdom. Ulf Axberg, professor i familieterapi og systemisk praksis, VID vitenskapelige høgskole, Oslo och Gisela Priebe, psykolog och docent vid Lunds universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-04-27 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS