Avhandling: Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga

Maria Nilsson samt en bild som visar en äldre person som sitter med en mobil.

Maria Nilssons avhandling handlar om välfärdsteknik kopplat till äldre och deras anhöriga. Foton: Pixabay och Linnéuniversitetet

När människor lever allt längre ökar trycket på omsorg och långtidsvård. Så kallad välfärdsteknik framhålls ofta som lösningen på problemen med en åldrande och allt mer vårdkrävande befolkning. Maria Nilsson utmanar den tekniska optimismen i sin avhandling.

Maria Nilssons forskning bottnar i en fascination och entusiasm för digital teknik.

– Jag ser landvinningar och stora möjligheter med teknikutvecklingen, men jag är inte övertygad om att den kan lösa de utmaningar som finns när det gäller hälso- och sjukvård och omsorg om äldre, säger hon.

Välfärdsteknik är ett samlingsbegrepp för digitala vårdlösningar som ska leda till ökad trygghet, hjälpmedel för förbättrad rörlighet och funktion, social interaktion med omvärlden och digitala vårdkontakter. Tekniken kan innefatta hörapparater, larm, spel, videosamtal, mobiltelefoner, datorer och andra kommunikationsverktyg.

– Jag har analyserat drivkrafterna bakom forskning och politik på det här området, säger Maria Nilsson. Den generella förhoppningen är att tekniken ska främja äldres självständighet och göra så att de kan bo kvar längre hemma.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2023-05-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson