När jag inte längre är med

Omslag till material.

– Förberedelser och funderingar inför framtiden

Denna studiecirkel vänder sig till föräldrar som har vuxna döttrar eller söner med funktionsnedsättning. Många av dem har en oro inför framtiden. Studiecirkeln är ett sätt för föräldrarna att närma sig frågan om framtiden och få samtala med andra i liknande situation.

Studiecirkeln ger också kunskap och information vilket kanske kan bidra till att man kan känna sig något tryggare. I levnadsberättelsen som ingår i materialet erbjuds föräldrarna att ge en bild av sitt vuxna barn som känns viktig att förmedla till omgivningen i syfte att dottern/sonen ska bli bemött med förståelse och värme.

För dig som är ledare för studiecirkeln finns en handledning där du kan få tips och inspiration när du förbereder och genomför studiecirkeln.

Materialet är framtaget av Projekt Delaktighet och stöd, Bräcke diakoni.

Typ av material: Studiecirkelmaterial
Målgrupp: Föräldrar till en vuxen son eller dotter med funktionsnedsättning
Antal tillfällen: 9
Tid: 2 timmar/tillfälle
Digitalt/på plats: Materialet går att använda både digitalt och på plats. 

Läs eller ladda ner studiematerial till studiecirkeln

Läs eller ladda ner levnadsberättelsen

Läs eller ladda ner handledarmaterialet

För mer information, kontakta Maria Ahlqvist (se kontaktuppgifter nedan).

Kontaktuppgifter

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2023-01-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson