Region Jönköpings län

Logga Region Jönköpings län

Region Jönköpings län ska utveckla stödet till barn som anhöriga inom den befintliga "Barndialogen" som är ett forum för förbättringsarbete i samverkan mellan landsting, kommunerna och andra samhällsaktörer för barns hälsa.

De ska bland annat genomföra utbildningsinsatser och kartläggningar och utveckla informations- och arbetsmaterial. De bjuder också in verksamheter och organisationer till att söka medel för utveckling av anhörigstödet.

För mer information kontakta

Johanna Eriksson

Administrativ samordnare

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS