Inte bara Anna: Asperger och stress

"Inte bara Anna: Asperger och stress" är en fackbok i berättelsens form. Den är skriven av Elisabet von Zeipel i samarbete med Kerstin Alm. I boken förklaras vad som utlöser stress hos personer med Aspergers syndrom.

Boken handlar om Anna, en ung kvinna med Aspergers syndrom, som utsatts för mycket stress. Det är Elisabet von Zeipels samtal med Anna som ligger till grund för boken. Läsaren får följa Anna i vardagen och hur hon kommer fram till vilka förutsättningar just hon behöver.

Författaren Elisabet von Zeipel är specialpedagog och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga med Aspergers syndrom. Bokens medförfattare Kerstin Alm är före detta utredare och konsulent i handikapp och habilitering.

Mer information

Boken är utgiven av Bokförlaget Lagenskiöld.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson