I nöd och lust

Bild på ett äldre par som håller hand

Det treåriga arvsfondsprojektet "I nöd och lust" fokuserar på rollbytet som sker när en äldre partner blir sjuk eller funktionsnedsatt. Målet med projektet är att minska den psykiska ohälsan hos anhöriga och ta fram stödmaterial för äldre anhöriga.

Projektet "I nöd och lust" vill synliggöra anhöriga som är 65 år och äldre som vårdar sin partner i hemmet. Genom projektet vill man få fler att våga prata om det som kan vara svårt, avdramatisera känslor av exempelvis skam och skuld, samt lyfta risken för kränkningar, övergrepp och våld. Målet är också att inspirera och hjälpa anhöriga att hitta de fina stunderna i vardagen.

Tillsammans med anhöriga kommer man ta fram metoder och studiecirkelmaterial som ska kunna användas i arbetet med att ge stöd till anhöriga. Materialet kommer finnas tillgängligt på www.brackediakoni.se även efter projektets slut.

Material från projektet

Projektet har tagit fram en serie filmer och reflektionsmaterial som kan användas i samtal med anhöriga. Syftet med materialet är att projektet vill få fler att våga prata om hur det är att vara anhörig över 65 år och vårda sin partner.

Materialet finns att ta del av på Bräcke diakonis webbplats. Här hittar du bland annat filmer om förändringen som sker när din partner behöver hjälp eller stöd, tankar kring att flytta, det opratade, om risken för våld, övergrepp och kränkningar, och om må bra-hormonet oxytocin. På webbplatsen hittar du också skriftligt material om beröring i vardagen, samtalshandledning vid samtalsgrupper med anhöriga, och samtalshandledning för personal inom äldreomsorgen

Mer om projektet

Projektet "I nöd och lust" finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av Bräcke diakoni i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), SPF Seniorerna och Anhörigas riksförbund.

Läs mer om projektet på Bräcke Diakonis webbplats

Senast uppdaterad 2022-09-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson