I nöd och lust

Bild på ett äldre par som håller hand

Det treåriga arvsfondsprojektet "I nöd och lust" fokuserar på de förändringar som sker när en äldre partner blir sjuk eller funktionsnedsatt. Målet med projektet är att minska den psykiska ohälsan hos anhöriga och ta fram stödmaterial för äldre anhöriga.

Projektet "I nöd och lust" vill synliggöra anhöriga som är 65 år och äldre som vårdar sin partner i hemmet. Genom projektet vill man få fler att våga prata om det som kan vara svårt, avdramatisera känslor av exempelvis skam och skuld, samt lyfta risken för kränkningar, övergrepp och våld. Målet är också att inspirera och hjälpa anhöriga att hitta de fina stunderna i vardagen.

Material från projektet

Projektet har tillsammans med anhöriga tagit fram en serie filmer och reflektionsmaterial som kan användas i samtal med anhöriga. Syftet med materialet är att projektet vill få fler att våga prata om hur det är att vara anhörig över 65 år och vårda sin partner.

Filmer

Förändringen – när din partner behöver hjälp och stöd
Vardagen förändras för den som blir anhörigstödjare/vårdare till sin partner. Filmen tar upp vissa ämnen som kan vara svårpratade med dina närmaste, men också saknaden och sorgen över att livet inte blev som du hade tänkt.
Se filmen på Youtube

Flytten – tankar kring särskilt boende
Särskilt boende är ofta en svår fråga att ta ställning till och som kan skapa oro, ångest men också skuldkänslor. Här möter vi två personer som delar sina tankar och perspektiv. Filmen vänder sig även till omvårdnadspersonal samt andra som möter anhöriga som stöttar eller vårdar sin partner.
Se filmen på Youtube

Opratat – det där vi inte säger
Visst finns det saker vi inte kan prata om. Inte ens med våra närmaste och än mindre i relationen. Min partner är ju sjuk! Inte ska jag… Genom att gestalta detta hoppas vi hjälpa anhöriga att se sin situation utifrån, våga prata om hur de har det, men även ta emot hjälp.
Se filmen på Youtube

Risken – för våld, övergrepp och kränkningar
Varför är jag så arg? Så börjar filmen Risken. Den handlar om vad som händer när relationen förändras på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och orken tar slut. Vi vill visa att situationen som anhörig kan bli så ansträngd att man som partner riskerar att gå över gränsen för vad som faktiskt definieras som våld. Forskare, kurator och en anhörig med egen erfarenhet medverkar.
Se filmen på Youtube

Oxytocin
Må bra-hormon, kärlekens hormon eller livets hormon. Kärt barn har många namn. Genom den här kortfilmen vill vi visa att det är en process i våra hjärnor som vi kan påverka – hos både oss själva och andra – för att må bättre. Tanken är även att inspirera till beröring, ökad känsla av närhet och stärka bandet i parrelationen.
Se filmen på Youtube

Skriftligt material

För dig som är anhörig
Beröring i vardagen – om oxytocin och beröringens betydelse för relationen med partnern och för den anhörige själv.
Läs eller ladda ner materialet

Från anhörig till anhörig – i nöd och lust
Från anhörig till anhörig är en erfarenhetsbok. Den bygger på vad anhöriga säger att de hade velat läsa om när de själva blev anhöriga till sin partner. I början av varje kapitel finns anhörigas egna berättelser som vi fått ta del av i våra möten. Därefter följer faktatexter och reflektionsfrågor. Allt för att hjälpa dig att lättare få syn på hur ditt liv och din situation ser ut, samt för att du ska kunna ta del av tips och råd om åtgärder som hjälpt andra att må bättre.
Läs eller ladda ner materialet

För dig som möter anhöriga
I nöd och lust – Handledning vid samtalsgrupp för anhöriga. Det här är en handledning för dig som leder samtalsgruppen. Den används tillsammans med filmerna som projektet tagit fram.
Läs eller ladda ner materialet

Bilagor:
Mitt nätverk 
Oxytocin
Beröring i vardagen
Opratat – övning

För dig som arbetar inom äldreomsorgen
Anhörigperspektiv – i nöd och lust – en samtalshandledning för personal inom äldreomsorgen. Handledningen används tillsammans med filmerna som projektet tagit fram. 
Läs eller ladda ner materialet

Mer om projektet

Projektet "I nöd och lust" finansieras av Allmänna arvsfonden och drivs av Bräcke diakoni i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), SPF Seniorerna och Anhörigas riksförbund.

Läs mer om projektet på Bräcke diakonis webbplats

Senast uppdaterad 2022-12-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson