Webbinarieserie om späda barn

Bild från webbinariet

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) arbetar för att stärka stödet till barn som anhöriga och deras familjer. I denna webbinarieserie uppmärksammar vi särskilt de allra yngsta barnen som anhöriga.

Även späda barn har ibland föräldrar som behöver stöd för egen del och i sitt föräldraskap på grund av psykisk skörhet eller ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, beroende, allvarlig sjukdom, eller av andra skäl som kan påverka samspelet och det späda barnets utveckling.

Ta del av webbinarierna i efterhand:

Hur påverkas utveckling och hälsa av att utsättas för svåra påfrestningar i barndomen?

Förväntad socio-emotionell och kognitiv utveckling för barn 0-2 år

Psykisk ohälsa hos späda och små barn – risker och kännetecken

Interventioner för späda barn till föräldrar med missbruk/psykisk ohälsa

Effekter av anknytningsbaserade interventioner till yngre barn och deras omvårdnadspersoner

Svåra påfrestningar och traumas påverkan på späda barn

För mer information och kontakt

Foto på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad 2021-03-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson