Anhörigskap i perspektiv – nationella minoriteter och urfolk

Om man ser till aktuell forskning är det tydligt att inte minst äldre personers förhållanden beskrivs homogent. Genom en serie webbinarium vill vi motverka detta och stimulera till reflektion kring sitt eget arbete och förhållningssätt. Varje webbinarium innehåller en forsknings- och kunskapsanknuten föreläsning, samt exempel på praktiskt arbete eller erfarenhet. Webbinarierna är kopplade till området äldre.

Det tredje webbinariet i serien "Anhörigskap i perspektiv" har temat Nationella minoriteter och urfolk. Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige. Den beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för samiska, meänkieli och finska.

För många äldre personer tillhörande någon av de nationella minoritetsgrupperna finns erfarenheter av att majoritetssamhället inte tillåtit minoritetsspråk och att man upplevt förföljelse och diskriminering. I både den judiska och romska gruppen finns också överlevande från koncentrationsläger. Det är erfarenheter som påverkar livet ut och inte minst för anhöriga när den närstående har behov av stöd, vård och omsorg.

Program:

De äldres rättigheter till sitt nationella minoritetsspråk enligt gällande rätt – Johanna Parikka Altenstedt, Sakkunnig i social hållbarhet och jurist, har arbetat på Länsstyrelsen i Blekinge som kommunikationschef och som sakkunnig i jämställdhet och nationella minoriteter

Erfarenheter av arbetet med Sverigefinnar och samer i Umeå kommun – Riitta Päivärinta, anhörigkonsulent och finsk samordnare för äldre i Umeå kommun; Camilla Törnroos, samisk samordnare för äldre, Umeå kommun.

Erfarenheter av att möta äldre personer och deras anhöriga på Judiska Hemmet – Anja Brans f.d. Verksamhetschef för Judiska Hemmet i Stockholm.

Se det inspelade webbinariet:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

För mer information och kontakt

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.