Dystert om pandemins följder för anhöriga

En person håller i en annan persons hand.

Genrefoto: Pexels

Pandemins tuffa restriktioner förvärrade livssituationen för många anhöriga världen över. I synnerhet drabbades kvinnor och anhörigvårdare med knappa socioekonomiska resurser. Det framgår av den internationella tidskriften IJCC:s senaste nummer.

Tidskriften IJCC (International Journal of Care and Carers) har ett globalt perspektiv och ett särskilt fokus på gränslandet mellan formell (betald) och informell (obetald) vård. Temat för det senaste numret är hur pandemin påverkat vård och omsorg sedan utbrottet under våren 2020. En större del av innehållet – som består av tolv vetenskapliga artiklar, sju debattartiklar och fyra bokrecensioner – har ett tydligt anhörigperspektiv.

Ta del av det aktuella numret av IJCC (no 1-2, 2022)

Läs hela artikeln där det ges en sammanfattning av tidskriftens innehåll

Senast uppdaterad 2022-03-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson