Evidens för lyckad AKK-praktik – finns det?

Gunilla Thunberg, leg.logoped och forskare på DART föreläser om forskning om AKK-insatser, och då framför allt om HUR-frågan. Alltså hur vi bör gå tillväga för att en AKK-insats ska ha chansen att bli framgångsrik.

Senast uppdaterad 2021-07-22 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson