TilLiten

Lina Bjarnegård Carlsson, Bräcke diakoni, berättar om TilLiten som är en öppen förskola för familjer med barn som har funktionsnedsättningar.

TilLiten startade som ett projekt och drivs idag som en verksamhet på några platser i landet. Lina Bjarnegård Carlsson berättar här om varför det behövs öppna förskolor som är anpassade för familjer med barn med funktionsnedsättningar och hur de under projektets gång arbetade med att nå föräldrar med utländsk bakgrund.

Senast uppdaterad 2023-05-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson