Om oss

Kunskapsguiden är framtagen av anhörigkonsulenter som arbetar i några av landets kommuner tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Vårt syfte med den digitala kunskapsguiden för vuxna anhöriga till personer med pyskisk ohälsa är att samla fakta och information om psykisk ohälsa med fokus på dig som anhörig. Vår förhoppning är att filmerna skall ge vägledning, kunskap och stöd i situationer som många gånger kan kännas besvärligt och utmattande.

Tack till

Vi vill säga ett stort tack till alla föreläsare som bidragit med sina kunskaper och som möjliggjort att kunskapsguiden kunde genomföras.
Vi vill framföra ett varmt tack till alla anhöriga, representanter från intresseorganisationer och professionella inom psykiatrin som ställde upp och tagit sig tid och granskat guiden. Tack för feedback och synpunkter som har varit till stor hjälp för oss i det fortsatta arbetet.

Ett särskilt tack riktas till alla referenspersoner i projektet:
Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), Anhörigas Riksförbund, Nationellt Program Område psykiska hälsa (NPO), Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)/Uppdrag Psykisk Hälsa, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Logotyper från samarbetspartners

Den digitala kunskapsguiden är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, och anhörigkonsultenter från: Malmö stad, Stockholm stad, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun.

Senast uppdaterad 2023-06-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson