Riktad studiecirkel vill stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF

Bräcke diakoni har tagit fram ett kostnadsfritt studiecirkelmaterial – Trygghet Ur Stöd - som vänder sig till föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Materialet presenterades nyligen vid en digital konferens där ett 90-tal personer deltog.

Trygghet Ur Stöd – TrUSt – är ett treårigt projekt som startade 2020 med ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden. Det drivs av Bräcke diakoni i samverkan med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) i Västra Götaland och Göteborg. Övriga samarbetspartners är Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Göteborgs Stad, Studieförbundet Vuxenskolan och Stiftelsen Gyllenkroken i Göteborg.

Projektet har resulterat i ett studiecirkelmaterial, en film och en handbok. Under 2022 ska materialet spridas via olika kanaler.

Föräldraskapsstöd saknades

Vid den digitala releasen berättade projektledare Sara Jonåker och projektmedarbetare Annica Larsson om studiecirkelns bakgrund och visade också hur materialet är uppbyggt.

Bakgrunden till projektet är att många föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF upplever att det saknas ett föräldraskapsstöd som täcker just deras frågor och behov. Ett sådant riktat stöd har också efterfrågats av personal inom bland annat psykiatrin och vid familjecentraler.

Fem träffar

Studiecirkelmaterialet har tagits fram i dialog med föräldrar med egen erfarenhet. Cirkeln består av fem träffar som kan hållas på plats eller digitalt. Allt material till träffarna ligger som en presentation via en webblänk.

Varje träff har ett tema: Familjen, Jag som förälder, Tryggt föräldraskapande, Prata om ohälsa och diagnos samt Stöd till familjen.

– Mellan träffarna har föräldrarna en hemuppgift. Det kan till exempel handla om att vara aktivt närvarande med sitt barn fem-tio minuter varje dag, och sedan reflektera över vad som händer inom dig själv och hur barnet reagerar, berättade Sara Jonåker.

"Modiga deltagare"

Vid konferensen medverkade även Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist från Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) i Västra Götaland. De har varit cirkelledare i samband med test av materialet, och delade med sig av sina erfarenheter.

– Det som nog överraskade oss mest var hur snabbt samtalen kom i gång i gruppen. Och hur modiga, varma och öppna deltagarna var mot varandra, berättade de.

Text: Barbro Falk

Mer information

Ta del av lanseringskonferensen i efterhand (öppnas i nytt fönster)

Den som vill ha hjälp att starta och leda en studiecirkel kan kontakta Studieförbundet Vuxenskolan i sin kommun. Även personal vid Bräcke diakoni kan hjälpa till med stöd och handledning.

Senast uppdaterad 2022-03-31 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson