Att bli och vara anhörig till en person med demenssjukdom

Anhörig med olika tankebubblor

Illustration: Mattias Gordon

Anhörigprocessens olika faser presenteras och exemplifieras

Under webbinariet kommer vi att träffa anhöriga som berättar om sina upplevelser och önskemål om stöd under tiden någon närstående har en demenssjukdom. En modell där anhörigvårdarprocessen presenteras, liksom stöd under processens olika faser. Under webbinariet ges möjlighet till frågor och inlägg.

Medverkande:

  • Kjell Andersson, anhörig
  • Malin Berg, anhöriga
  • Johanna Björk, projektledare Nka och demenssamordnare i Ulricehamns kommun
  • Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka och docent Linnéuniversitetet

Se webbinariet i efterhand

Inspelningen från webbinariet kan ses i efterhand. Klicka här för att registrera dig för att få tillgång till inspelningen

För mer information och kontakt

Foto på Johanna Björk
Johanna Björk

Projektledare, praktiker, möjliggörare

Johanna Björk har en fil.kand. inom Vårdpedagogik med inriktning mot vård och omsorg. Hon är Silviasyster och utbildad vid både Silviahemmet och Sophiahemmet. Hennes långa yrkeserfarenhet består i att arbeta som undersköterska till att vara chef/ledare inom äldreomsorg. Johanna delar sin tjänst på Nationellt kompetenscentrum anhöriga med att arbeta som demenssamordnare i Ulricehamns kommun. Hon har arbetat med handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal inom området demensvård, är certifierad BPSD utbildare, samt ansvarat för anhöriggrupper. Inom Nationellt kompetenscentrum anhöriga kommer hon att arbeta som projektledare, praktiker/möjliggörare inom projektet: Stöd till anhörig vid demenssjukdom för hälsa och välbefinnande.

Senast uppdaterad 2024-05-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson