Lagstiftning

Det finns lagstiftning som stärker rätten, för personer med flerfunktionsnedsättning, att få stöd att kommunicera. FN:s konvention om mänskliga rättigheter tar också upp rätten till kommunikation genom att alla har rätt att uttrycka en åsikt.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Emmie Kihlman är Leg Arbetsterapeut och föreläser om kommunikation och lagar 

Senast uppdaterad 2021-05-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson