Vem hjälper den som hjälper?

Anhörigprojektet "Vem hjälper den som hjälper?" pågick under åren 2014 - 2017 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Syftet var att uppmärksamma och förbättra situationen för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Projektet drevs av Schizofreniförbundet och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). På denna sida går det att ta del av artiklar och filmer från projektet.

Senast uppdaterad 2021-09-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson