När kan jag som anhörig få närståendepenning?

En anställd som avstår från arbete för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan få ersättning från Försäkringskassan i form av närståendepenning. Detta gäller även om den sjuke vårdas på sjukvårdsinrättning. Med svårt sjuk menas att sjukdomen är ett påtagligt hot mot hens liv. Det måste finnas ett samtycke från personen som är sjuk och ett läkarutlåtande. Du hittar information om närståendepenning hos Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/privatperson/sjuk/anstalld/narstaendepenning-for-anstallda
Tel nr: 0771–524 524

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson