Webbinarium

Se Nka:s webbinarium om digitalt anhörigstöd i efterhand!

Den 1 december 2020 och 19 januari 2021 anordnade Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) webbinarier för inspiration och erfarenhetsutbyte kring hur anhörigstöd kan ges digitalt. I spelaren nedan kan du ta del av det inspelade webbinariet från den 1 december. 

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Innehåll:
- Goda exempel från kommuners anhörigstöd
- Så här kan det tekniska lösas
- Bra att tänka på när vi träffas digitalt
- Tankar om att vara med i digital samtalsgrupp
- Så här kan Nationellt kompetenscentrum anhöriga hjälpa till

Frågepoll

Här presenteras den frågepoll som detagarna svarade på den 1 december

1. Jobbar du med digitalt anhörigstöd
Ja 42%
Nej 58%

2. Har ni planer på att starta ett digitalt anhörigstöd?
Ja 84%
Nej 5%
Vet ej 11%

3. Vilken typ av digital plattform använder ni / tänker ni använda?
Microsoft Teams 49%
Skype 17%
Zoom Meetings 14%
Google Meet 1%
Messenger 1%
WhatsApp 3%
Telefonkonferens 4%
GoTo Meeting 0
Annat 11%

Senast uppdaterad 2021-03-22 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson