6. Kommunikation och samspel

Kommunikation och samspel, ett teoretiskt perspektiv - Jenny Wilder

"Jenny Wilder beskriver hur kommunikation och samspel är länkade till varandra och svarar på frågor om varför kommunicerar vi? Varför är samspel bra?"

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Föreläsningen sändes och spelades in via utbildningsplattformen Adobe Connect

Senast uppdaterad 2021-08-08 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson