Suicidpreventiva dagen 2022

Två personer sitter i bakgrunden. Gren med löv i förgrunden.

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. Dagen har instiftats av Världshälsoorganisationen (WHO) i syfte att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord.

I samband med den suicidpreventiva dagen anordnas arrangemang runt om i landet för att minnas de som inte längre är med oss, för att uppmärksamma arbetet med suicidprevention och för att belysa vikten av stöd till anhöriga. På Suicide Zero:s webbsida finns en lista över olika aktiviteter som anordnas i landet – du hittar den här

I samband med suicidpreventiva dagen vill vi på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) tipsa om material på vår sida som handlar om att vara anhörig till någon som mår psykiskt dåligt eller som har tagit sitt liv.

Vad kan du göra för att hjälpa – 10 råd om du oroar dig för att någon ska ta sitt liv
De flesta som tänker på att ta sitt liv, tar sig igenom den krisen. Hjälp och stöd från familj och vänner samt professionella är ofta en viktig del i det. Här hittar du tio råd kring vad du kan göra om du oroar dig för att någon ska ta sitt liv. Källa: Karolinska institutet, Nationell samverkan för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

Leif är morfar och anhörig
En film där vi möter Leif vars dotter tog sitt liv. I filmen berättar Leif om hur morföräldrarna fick kämpa för att barnbarnen skulle få den hjälp de behövde och om det viktiga stöd familjen får av SPES (Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd).

Råd och konkreta tips till anhöriga som lever nära den som inte orkar leva
Inspelad föreläsning från en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa 2017. Föreläsare är Ullakarin Nyberg, suicidexpert.

Guide om äldre vuxna och psykisk (o)hälsa
I denna guide kan anhöriga, personal och andra intresserade få övergripande kunskap om äldre vuxna och psykisk ohälsa genom korta faktatexter, hänvisningar till filmer, rapporter och forskning. Du kan även använda innehållet som underlag för samtal vid till exempel anhörigträffar.

Webbutbildningen Trialog – att se anhöriga som samspelare
Denna webbutbildning vänder sig till den som jobbar med vuxna personer med psykisk ohälsa och som kommer i kontakt med deras anhöriga. Utbildningen är framtagen av Bräcke diakoni i samarbete med bland annat Nka.

På vår hemsida under ”Anhöriga till personer med psykisk ohälsa” hittar du mer material inom området

Senast uppdaterad 2022-09-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson