Jag är inte nöjd med vården/bemötandet som min närstående får på boendet, vad gör jag?

Ta kontakt med den chef som är ansvarig för boendet. Det går också bra att ta kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen (MAS) du når hen via kommunens växel eller webbsida.
Du kan även vända dig till inspektionen för vård och omsorg (IVO) för mer information se https://www.ivo.se/for-privatpersoner/klaga-pa-varden/

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson