Länkar till andra aktörer

Kunskapsguiden
Bland mycket annan viktig kunskap och information finns på Kunskapsguiden en flik som tar upp olika områden gällande ensamkommande barn och unga, Exempel på områden är; barn och ungas behov, olika aktörers ansvarsområden, direkt information till barn och unga m.m.
Läs mer om Interkulturellt perspektiv på Kunskapsguidens webbplats

Läs mer om temat Ensamkommande barn och unga på Kunskapsguidens webbplats

Migrationsverket.
Här kan du läsa om mottagande, myndighetsansvar, lagar och förordningar och mycket mer som har med migration att göra.
Läs mer på Migrationsverkets webbplats (nytt fönster)

Barnombudsmannen.
På barnombudsmannen.se hittar du bland annat Barnkonventionen på flera språk och rapporter om barn på flykt.
Läs mer på Barnombudsmannens webbplats (nytt fönster)

BRIS
Barnens rätt i samhället, BRIS har stödtelefon och chatt för både barn och vuxna. BRIS bevakar också frågor om barns rättigheter och då inte minst när det gäller barn som varit på flykt och som nyligen kommit till Sverige.
Läs mer på BRIS webbplats (nytt fönster

Care2Work, ERASMUS
Läs mer på IARS webbplats (nytt fönster)

SIMON
Svenskar och invandrare mot narkotika. SIMON är en mångkulturell organisation som arbetar för att motverka drogmissbruk, främlingsfientlighet och rasism och för en ökad integration i samhället. På webbplatsen kan man ta del av material som tar upp missbruk ur ett interkulturellt perspektiv. Det finns tre filmer med tillhörande tillhörande diskussionsunderlag. En handlar om att växa upp med en förälder som inte kommer in i det svenska samhället, en om förälder med trauma och våld i familjen, en om hedersproblematik.
Läs mer på SIMONs webplats (nytt fönster) 

Senast uppdaterad 2021-04-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson