Värna våra yngsta 2019

Socialminister Lena Hallengren inledningstalar.

Socialminister Lena Hallengren. Foto: Agneta Berghamre Heins

Den 7-8 oktober 2019 anordnades konferensen "Värna våra yngsta" som satte ljus på späda barn som anhöriga. Konferensen riktade sig till alla som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovården, socialtjänst, och barn- och ungdomspsykiatri med flera.

Konferensen samlade cirka 500 deltagare och öppningstalade gjorde socialminister Lena Hallengren. Detta följdes av flera intressanta presentationer av bland andra docent Vibeke Moe, Institutionen för psykologi vid Oslo universitet, doktorand Madelene Barboza, Institutionen för Folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet, enhetschef Åsa Edlund, Enheten för förebyggande föräldraskapsstöd, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, samt Eivor Fredriksen, psykolog och forskare vid Oslo Universitet.

Arrangörer var Nka, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Linnèuniversitetet.

Vill du veta mer om konferensen kan du läsa vårt reportage från de två dagarna och se de inspelade föreläsningarna i efterhand.

Senast uppdaterad 2021-10-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson