Anhörigskapets olika sidor och villkor

Åsa Moberg Boije har sedan 1968 skrivit om sociala frågor, sjukvård, äldreomsorg och psykiatri, bland annat i böckerna "Adams bok" och "Vara anhörig – Handbok för anhöriga till psykiskt sjuka".

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2016-07-04 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson