Innovativa metoder och verktyg i skolan för ökad social inkludering av unga omsorgsgivare (EDY-CARE) – Erasmus+

Bild på logga Edycare.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet var projektledare för det treåriga Erasmus+ -finansierade projektet EDY-CARE som avslutades i mars 2020. Målet med projektet var bland annat att ta fram material som kan underlätta för skolpersonal att identifiera och stötta unga omsorgsgivare.

Att vara en ung omsorgsgivare kan påverka ungdomars utbildning negativt genom svårigheter med att närvara regelbundet på lektionerna och därmed uppnå lärandemål och betyg för fortsatt utbildning. Effekterna på kort sikt, som underprestation, frånvaro och studieavhopp, kan få långsiktiga konsekvenser.

Unga omsorgsgivare kan ha mindre tid för personlig utveckling och fritid, liksom svårigheter att integrera med andra studenter. De kan också bli offer för social stigma och mobbning, med resultatet av en högre grad av social exludering. Skolan kan spela en viktig roll i både tidig identifiering och som stöd till unga omsorgsgivare, eftersom det är en privilegierad social miljö där unga omsorgsgivare är i direkt kontakt med flera professionella.

Projektet EDY-CARE pågick under tre år och avslutades i mars 2020. 

Specifika mål för EDY-CARE var:

• Att utveckla ett frågeformulär och en checklista som kan hjälpa lärare och skolpersonal att identifiera unga omsorgsgivare (finns att ladda ner)

• Att utveckla och testa ett paket med utbildningsstrategier, didaktiska metoder och organisatoriska anpassningar som skolor kan använda för att underlätta för unga omsorgsgivare och stödja dem i deras skolgång (ingår i handboken och i MOOC-kursen)

• Att utveckla en handbok med praktiska riktlinjer och rekommendationer om hur lärare och skolpersonal på bästa sätt kan arbeta med unga omsorgsgivare (finns att ladda ner)

• Att utveckla en öppen onlinekurs (MOOC-kurs) för lärare och skolpersonal om fenomenet unga omsorgsgivare, deras behov och preferenser (länk till kursen finns nedan)

Genom dessa innovativa utbildningsmetoder och verktyg för skolpersonal kan EDY-CARE bidra till en främjad skolmiljö för unga omsorgsgivare.

Nka och Linnéuniversitetet var projektledare för detta treåriga Erasmus+ (Strategiska partnerskap i skola, KA2 2017-1-se01-ka201-034583) -finansierade projektet. Projektet genomfördes tillsammans med de fyra partnerorganisationerna Anziani e Non Solo Societa Cooperativa Sociale i Italien, Ljubljana universitet i Slovenien, Portincarers - Associação Cuidadores i Portugal och European Association Working for Carers (Eurocarers) i Belgien.

Länk till frågeformuläret EDY-CARE

EDY-CARE checklista

EDY-CARE handbok

EDY-CARE MOOC-kurs

Läs mer på projektets webbplats

Länk till allt material på Engelska, Italienska, Slovenska och Portugisiska

Senast uppdaterad 2021-12-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson