Bosse Larsson del 2

Bosse Larsson redogör för hur det ser ut i Sverige avseende mindset

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-11 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS