Att implementera surfplatta

 I pilotprojektet KSL-komp (Samhällelig Drivkraft vid Linnéuniversitetet) har en kommunikationsapp med ett färdigt och robust vokabulär, Avaz, introducerats för alla barn och lärare i en särskola. Preliminära resultat tyder på att denna intervention bidragit till minskat utåtagerande beteende för elever på skolan och en ökad kommunikativ förmåga.
Mattias Davidsson, universitetslektor, Fakulteten för teknik, Linnéuniversitetet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson