Att leva med och förlora en nära anhörig med kronisk och långvarig sjukdom

Vi möter personer som blir förälder till sin förälder och personer som långsamt förlorar sin partner.
Moderator Carina Hvalstedt, projektledare.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Presentation "Anhörigperspektiv och uppdrag som anhörigstödjare" 

Senast uppdaterad 2021-07-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson