Nya föreläsningar i navigeringskursen om demens för anhöriga

Ulrika Granér och Inga-Lill Winqvist föreläser om utmanande beteenden som kan uppstå vid kognitiv sjukdom/demens.

Ulrika Granér och Inga-Lill Winqvist föreläser om utmanande beteenden som kan uppstå vid kognitiv sjukdom/demens.

Nu finns det två nya föreläsningar att ta del av i navigeringskursen om demens för anhöriga. Föreläsningarna handlar om utåtagerande beteende.

Föreläsare är Ulrika Granér, leg. specialistsjuksköterska inom vård av äldre, och Inga-Lill Winqvist, diplomerad Silviasyster. De har båda lång erfarenhet av utbildning, handledning och stöd till anhöriga.

I föreläsningarna beskrivs de utmanande beteenden som kan uppstå vid kognitiv sjukdom/demens och hur du som anhörig kan förstå och hantera situationen. Föreläsningarna ger dig också tips kring hur man kan förebygga och hantera utåtagerande beteende. Här diskuteras även olika våldsamma situationer som kan förekomma.

Navigeringskursen om demens för anhöriga är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) tillsammans med anhörigkonsulenter och med Svenskt Demenscentrum som samarbetspartner. Navigeringskursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Läs mer om navigeringskursen och se föreläsningarna

Senast uppdaterad 2022-11-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson