Aktivitet – görande

Aktivitet är det människor behöver, vill och måste göra. Meningsfulla och sinnesstimulerande aktiviteter skapar identitet, utveckling, lärande och delaktighet i samspel med andra.

Här finns tre presentationer och en film.

Sinnesstimulering

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Pia Käcker, projektledare

Aktivitet och Görande

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Pia Käcker, projektledare

Film om Akkaplatta

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Habilitering och Hälsa i Stockholm

Inspirationsfilm Vi är med

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Deltagare i projektet Vi är med!

Senast uppdaterad 2021-05-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson