Mamma orkar inte, jag måste orka

En av fem svenskar drabbas av psykisk ohälsa någon gång i sitt liv. Fler unga tar då ansvar hemma för sina syskon och för att stödja sina föräldrar. Det kan leda till sämre resultat och ökad frånvaro i skolan, mindre tid till kompisrelationer och fritidsintressen och egen psykisk ohälsa. 

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Läs mer om Me-We projektet som syftar till att ge psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa.

Senast uppdaterad 2021-06-05 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson