Ny föreläsning om Vi är med-paketet

Ewa Candemo och Sanna Müller presenterar.

Ewa Candemo, anhörig till Fredrik som är 34 år och har en flerfunktionsnedsättning, och Sanna Müller, logoped, berättar hur en kartläggning går till och vad kartläggningen har betytt för Fredriks kommunikativa signaler.

Nu finns det möjlighet att titta på ytterligare en föreläsning från konferensen Livets möjligheter. I föreläsningen får du veta mer om det kartläggningsmaterial som finns i Vi är med-paketet och vad användningen av verktyget kan ha för betydelse för en person med flerfunktionsnedsättning och personer i dennes närhet.

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

Denna vecka har vi publicerat föreläsningen ”Kommunikativa signaler ökar delaktighet – ett verktyg ur Vi är med-paketet”. Här får du veta mer om ett kartläggningsmaterial som används för att synliggöra en persons kommunikativa signaler och hur omgivningen tolkar samt svarar på dessa. Kartläggningens syfte är att skapa samsyn kring en persons kommunikativa signaler och/eller omgivningens användning av kommunikativa signaler.

Vid föreläsningen medverkar Sanna Müller, logoped vid Hammarlyck Rehab Team, och Ewa Candemo, anhörig till Fredrik som är 34 år och har en flerfunktionsnedsättning. Tillsammans berättar de om hur en kartläggning går till och vad kartläggningen har betytt för Fredrik och personerna i hans närhet.

Se föreläsningen:

Senast uppdaterad 2023-02-27 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson