Lyssna, läs – berätta

Omslag av material

Med utgångspunkt i boken Uppdrag Anhörig, bestående av anhörigas egna litterära berättelser, reflekterar deltagarna tillsammans och samtalar i studiecirkelns form.

Man startar i texterna och kopplar över till egna upplevelser kring hur det är att vara anhörig – för dig, för mig, för alla i gruppen som vill berätta. Det sker muntligt och, för den som så önskar, även genom att skriva egna reflektioner och berättelser. Det sker på plats i gruppen när gruppen träffas. Det finns alltid en möjlighet att vara tyst och ”passa” en eller flera uppgifter. Den som vill kan även skriva hemma på egen hand mellan träffarna.

Materialet är framtaget av Anhörigas Riksförbund och Studieförbundet vuxenskolan.

Typ av material: Studiecirkelmaterial
Målgrupp: Anhöriga
Antal tillfällen: 4
Tid: Valfritt
Digitalt/på plats: Materialet kan anpassas för att använda både digitalt och på plats. 

Läs eller ladda ner materialet på Anhörigas Riksförbunds webbplats

Senast uppdaterad 2023-02-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson