Vi vill bidra

Att arbeta är att vara en del av ett sammanhang och ger de flesta av oss mening i livet. Med projektet "Vi vill bidra" kan människor med komplexa funktionsnedsättningar tack vare och med hjälp av personlig assistans, visa att de vill – och kan – bidra på arbetsmarknaden. Vi som berättar är deltagare i projektet, handledare och projektledare.
Anna Karlsson, Föreningen Jämlikhet Assistans Gemenskap JAG.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-18 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson