NKCDB

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor anordnar årligen en onlinekurs för föräldrar. Kursen ges som en habiliteringsinsats och anordnas därför i samarbete med regionernas habiliteringsverksamheter (syn-, hörselvård eller barnhabilitering).

Under kursen får man träffa andra föräldrar som också har barn med nedsättning i både syn och hörsel i kombination med andra funktionsnedsättningar. Syftet med kursen är att lära sig om konsekvenser av nedsatt syn och hörsel och få ökad kunskap om hur man som förälder kan underlätta för att främja kommunikationsutveckling och delaktighet i lek och aktiviteter

Läs mer på Nationellt kunskapscenters webbplats (länk infogas: www.nkcdb.se)

Se film från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor i spelaren nedan

 

Senast uppdaterad 2024-03-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson