Mitt psykiatriska liv

"Mitt psykiatriska liv" av psykiatern Johan Cullberg.

Boken inleds med en av Johan Cullbergs svåraste stunder. Han kör sin äldre bror till Beckomberga Sjukhus. Det är mitt under Johan Cullbergs läkarutbildning. Brodern behandlas av den psykiatriska expertisen enligt tidens vetenskapliga ståndpunkt. För honom innebar detta en avancerad misshandel.

I boken reflekterar Johan Cullberg bland annat över varför han blev psykiater. Han speglar också ett halvt sekels psykiatri utifrån sina erfarenheter både som maktlös anhörig och potent aktör.

Mer information

Boken är utgiven av förlaget Natur och Kultur.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson