Utveckla stöd till anhöriga

Bild på fyra personer i svartvitt med texten stöd till anhöriga

Webbutbildningen Utveckla stöd till anhöriga vänder sig till dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet som möter människor som drabbats av sjukdom eller funktionshinder.

Webbutbildningen utgår från den närståendes bästa i fokus.

Webbutbildningen ska:

  • Ge kunskap om hur man skapar bästa, möjliga samarbete mellan personal och de personer som vårdar eller stöttar en närstående.
  • Visa på konkreta metoder för anhörigstöd ifrån det första mötet med den anhörige till anhörigstöd vid livets slut.
  • Att ge en vägledning för hur rutiner för anhörigstöd och anhörigsamverkan kan utformas på den egna arbetsplatsen.

Webbutbildning i två steg:

  1. Självstudier
  2. Gruppmöte

Utbildningen innehåller flera fallbeskrivningar där du får möjlighet att kartlägga den närståendes behov och kartlägga vilka personer som är av betydelse i den närståendes närhet. Vilka är de personer som som stöttar och vårdar en närstående, vilket stöd efterfrågas och vad kan samhället och den enskilda arbetsplatsen erbjuda?

Utbildningen kommer också att ta upp vilken värdegrund som styr bilden av de anhöriga. Kan man se anhöriga som en värdefull resurs eller är de en belastning i arbetet kring den närstående?

Webbutbildningen finns även översatt till teckenspråk.

Trailer om webbutbildningen:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

För mer information och kontakt

Foto på Paul Svensson
Paul Svensson

Koordinator/kommunikatör/webbredaktör/filmproducent

Paul Svensson har en lång erfarenhet inom anhörigområdet och då framförallt inom området eHälsa med inriktning mot äldre och deras anhöriga samt handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal. Paul har medverkat i flera forskningsprojekt, bl.a. i forskningsprojektetet Vinnvård- att omsätta forskning till praktik med inriktning mot lärande och empowerment, design av teknisk plattform som stöd för blandade lärande nätverk och skapandet av en modell för kunskapsutbyte och kunskapstransformation. I Nka arbetar Paul som koordinator med ansvarsområden inom webbutveckling, blandade lärande nätverk samt utbildning och handledning.

Registrera dig till webbutbildningen

Registrering webbutbildning

Klicka här för att komma till Nka:s utbildningsportal där du kan registrera dig och starta webbutbildningen.

När du registrerat dig i utbildningsportalen får du ett e-post meddelande med ditt användarnamn och lösenord

Lycka till!

Senast uppdaterad 2021-03-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson