Samtalsverktyg

BRA-modellen
Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver sedan 2011 ett utvecklingsarbete med namnet BRA (Barns rätt som anhöriga). Syftet är att med utgångspunkt i lag och barnkonventionen bidra till att barn uppmärksammas, får information och stöd.
Läs mer om modellen

Dokument med önskningar från barn
Barns beste, Norges nationella kompetenscentrum för barn som är anhöriga, har tagit fram ett dokument med tio önskningar till hälso- och sjukvårdspersonal och andra vuxna. Dokumentet är översatt till svenska av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).
Läs eller ladda ner dokumentet "10 önskningar från ett barn som anhörig till hälso- och sjukvårdpersonal och andra vuxna"

Senast uppdaterad 2021-11-03 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson